Vybavujete si úver a chcete ho poistiť v banke? Finančný odborník by Vám takéto riešenie neodporučil.

Vybavujete si úver a chcete ho poistiť v banke? Finančný odborník by Vám takéto riešenie neodporučil.

Ak dočítate článok, sami posúdite, že prečo nie.


Pri podaní žiadosti o úver vám banka automaticky ponúka poistenie úveru, ale aj vy sami si môžete poistiť úver s vlastným životným poistením.

 

Pozrime sa na to, aké možnosti ponúka samotné poistenie úveru v banke a aké vlastné poistenie.

 

Poistenie v banke, tzv. „bankopoistenie”:

 - Môžete si vybrať z jednotlivých balíčkov, ktoré v budúcnosti už takmer vôbec nemôžete meniť alebo iba za poplatok.

- Výška poistnej sumy je vždy výška úveru.

- Bez indexácie a to znamená, že nemôžete si zvyšovať výšku  poistného v záujme ochrany vašich financií pred infláciou.

- Sortiment ponuky poistného krytia je veľmi obmedzený.

- Pri poistnej udalosti sú peniaze vyplatené priamo banke, klient sa nemôže slobone rozhodúť, že čo urobí so svojimi peniazmi.

- Je viazaný na samotný úver, čo znamená, že aj v prípade refinancovania úveru spolu s úverovou zmluvou sa ruší aj „bankopoistenie”, čo má za následok, že klient musí uzatvárať nové poistenie a môže sa stať, že medzičasom je už nepoistiteľný alebo si nové poistenie môže dojednať za výrazne vyššiu sumu.

- V prípade invalidity, pri „bankopoisteniach” poisťovňa plní vždy iba v prípade priznania celej indalidity (70% poškodenia tela).

 

Poistenie vlasné, životné:

- Je možnosť dojednať si výšku smrti so štandardnou alebo klesajúcou poistnou sumou, ktoré je výrazne lacnejšie pre klienta.

- Výšku poistnej sumy si môžete prispôsobiť výške úveru (odborník odporučí túto sumu stále nastaviť vyššie ako výška úveru pre prípad krytia nepredvídaných nákladov pre rodinu v prípade smrti klienta).

- Možnosť indexácie.

- Možnosť výberu zo širokej ponuky poistného krytia (hospitalizácia, práceneschopnosť, bolestné pri liečení úrazu, denné odškodné, závažné  choroby atď.).

- Pri poistnej udalosti sú peniaze vyplatné priamo pozostalým (oprávneným osobám).

- V prípade dojednania invalidity možnosť plnenia už od 40% poškodenia tela a stačí, ak je iba priznaná.

 

Na záver: žiadny ODBORNÍK vám neradí, aby ste uzatvárali pre seba nevýhodné, limitované „bankopoistenie”.

 

Poraďte sa s finančným odborníkom, ktorý vám pomôže nastaviť zabezpečenie pre prípad nepredvídaných udalostí (dlhodobá práceneschopnosť, invalidita, smrť).