FINANCIE
KARIÉRA
VZDELÁVANIE

Stránku MÁM SVOJ SEN sme vytvorili s cieľom informovať širokú verejnosť a tak im pomáhať orientovať sa vo svete financií, sebarozvoja a v podnikaní. Našim zámerom je jednoduchou formou vás informovať o aktualitách.
S článkami a odbornou pomocou budeme podporovať tri hlavné segmenty:
- finančníctvo (informácie TU)
- sebarozvoj (informácie TU)
- podnikanie a kariéra (informácie TU)


Dôvody, prečo sme si práve vybrali nasledovné segmenty a prečo vidíme práve v týchto témach „dieru“ na trhu, pochopíte, keď nás budete sledovať a budete si čítať naše články. 


Pre VÁS AMBICIÓZNYCH ponúkame vzdelávací program alebo kariérnu príležitosť. Dávame príležitosť aj ľuďom bez praxe vo finančníctve alebo v manažmente, lebo veríme, že človek, ktorý má svoje sny a ciele, má byť podporený v ich dosahovaní. Naše riaditeľstvo práve takých ľudí spája a podporí ich s blogmi, vytvorenými sociálnymi skupinami, prednáškami a aj s osobným kaučingom.
Ďakujeme za váš záujem, lebo ak tieto riadky čítate, to znamená, že máte záujem sa vzdelávať, získavať nové informácie alebo uskutočniť zmeny vo svojom živote.
 

„Pracujeme pre budúcnosť, pretože v nej budeme žiť.“

Erik Erikson (Nemecko-americký psychológ a psychoanalytik.)