Viete čo potrebujete mať v zmluve aby miesto vás platila poisťovňa vašu poistnú zmluvu?

Viete čo potrebujete mať v zmluve aby miesto vás platila poisťovňa vašu poistnú zmluvu?

Poistenie oslobodenia od platenia v prípade invalidity. 

Častokrát zabúdané, avšak veľmi užitočné pripoistenie vám zabezpečí v prípade plnej invalidity, že poisťovňa preberie za vás platenie vašej poistnej zmluvy.  

V prípadoch, kedy máte uzatvorenú poistnú zmluvu so šetrením, niektoré poisťovne preberú na seba platenie celej čiastky, t.j. šetriacu zložku a aj pripoistenie. Prakticky to znamená, že ak ste plánovali šetriť až do dôchodku, poisťovňa bude šetriť miesto vás a váš dôstojný dôchodok nebude ohrozený. Pritom človek, ktorý šetrí na dôchodok (investuje takú istú čiastku) mimo takéhoto produktu, pri takej istej životnej situácii ako je plná invalidita si ťažko vie ďalej šetriť (investovať), aby na dôchodku žil dôstojne.


Nehovoríme, že ľudia dôchodok od štátu mať nebudú, robíme osvetu tomu, aby na dôchodku mohli žiť dôstojne! A ako vlastne žijú naši dôchodcovia teraz? Ťažko sa dá uveriť tomu, že starý človek, ktorý potrebuje nadštandardnú zdravotnú starostlivosť (oproti tomu akú potreboval v aktívnom veku), má zvýšené náklady na lieky a možno aj by potreboval asistenčnú službu, by to dokázal zabezpečiť z 380€ - 600€ mesačne. Nehovoriac o tom, že celý život ľudia plánujú čo všetko budú robiť v dôchodku, kam pôjdu na dovolenky, koľko času budú venovať vnúčatám a keď príde deň „D“, nemajú svoje plány z čoho uskutočniť. Nemajú na to financie!

To všetko si môže dovoliť tá osoba, ktorá na svoje dni na dôchodku sa bude pripravovať dlhodobo a rozumne. 


Ktoré položky bude platiť poisťovňa miesto vás ak v zmluve máte pripoistenie oslobodenia od platenia v prípade invalidity?

Môžete mať len jednu z troch možností:

  • Celú poistnú zmluvu, t.j. mesačné platby, v ktorej máte platby za pripoistenia a šetriacu zložku (Môžete platiť: mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne.).
  • Len časť pripoistení.
  • Len časť šetriacej zložky. 


Ak neviete aké parametre má vaša poistná zmluva, obráťte sa na nás a spravíme vám BEZPLATNÚ nezávislú analýzu.