Výšku svojho budúceho dôchodku môže každý ovplyvniť už dnes

Výšku svojho budúceho dôchodku môže každý ovplyvniť už dnes

PhDr. Alžbeta Janitsová od roku 2012 pôsobí v spoločnosti Finanzpartner, a.s. na pozícií Senior Director a aj ako členka Dozornej rady. Vyštudovaná sociologička je matkou troch detí, viac ako dve desaťročia aktívne pôsobí na trhu finančných služieb a sprostredkovania.


IMG_6216jpg


Ako vnímate podporu osobných financií zo strany štátu dnes?
Aktuálna situácia vôbec nie je priaznivá. Daňovo odvodové zaťaženie fyzických osôb je na Slovensku pre ročnú príjmovú kategóriu 20 až 100 tisíc eur vyššie ako napríklad v susednom Rakúsku. Občania a podnikatelia viac zaplatia, no úroveň a kvalita poskytovaných služieb zo strany štátu je však neporovnateľne nižšia. Štát dnes miesto aktívnej podpory hľadá nové a nové formy zdanenia občanov. Stačí spomenúť zavedenie 8 % odvodu z neživotného poistenia. Ľudia, ktorí si platia poistnú ochranu a chovajú sa zodpovedne, si musia priplatiť. Rovnako zlá situácia je i v oblasti dôchodkového sporenia. Štát systematicky bojkotoval sporenie v druhom pilieri a až dnes sa ozývajú prvé hlasy o jeho potrebe.

"Štát systematicky bojkotoval
sporenie v druhom pilieri."


Má skutočne sporenie v druhom a treťom dôchodkovom pilieri až taký zásadný význam? Prečo?
Slovensko začína už dnes pociťovať reálne následky starnutia obyvateľstva a menšej pôrodnosti. Vďaka modernej medicíne ľudia žijú dlhšie, s čím rastú výdavky na dôchodky. V najbližších rokoch bude klesať počet pracujúcich a stúpať počet poberateľov dôchodku. Na Slovensku dnes pracuje na jedného dôchodcu približne dva a pol človeka, za dvadsať rokov sa podľa prognóz tento pomer zmení na jedna k jednej. Takýto vývoj vytvorí silný tlak na štát a jeho rozpočtovú politiku. Riešením bude zníženie dôchodkov alebo zvýšenie daní. Ľudí, ktorí sa budú spoliehať iba na dôchodok zo strany štátu, bude pravdepodobne čakať chudobná staroba.

old-people-1553348_640jpg
"Ľudí, ktorí sa budú spoliehať iba na dôchodok zo strany štátu, bude pravdepodobne čakať chudobná staroba."


Aké sú konkrétne výhody, ktoré prináša ľuďom sporenie v druhom pilieri?
Dôchodkové príspevky sporiteľov v druhom pilieri odchádzajú každý mesiac na ich osobný dôchodkový účet – nie do pokladnice štátu. Prístup k tomuto účtu majú iba oni, nasporené peniaze sú predmetom dedenia.
Ak sporiteľ umrie, jeho peniaze dostane najbližšia rodina či oprávnená osoba, ktorú si sám určí. V druhom pilieri si každý sám vyberá stratégiu, s ktorou chce zhodnotiť svoje úspory. Sporitelia z druhého piliera budú v budúcnosti dostávať svoj dôchodok z dvoch rozdielnych a nezávislých zdrojov - od štátu, a zároveň zo svojho osobného dôchodkového účtu.


senior-crazy-man-using-smartphone-app-creating-playlist-with-rock-music-trendy-tattoo-guy-having-fun-with-mobile-phone-technology-tech-joyful-elderly-lifestyle-concept-focus-face_166273-216jpg

"Výšku svojho budúceho dôchodku 

môže každý ovplyvniť už dnes." 


Ako môžu ľudia ovplyvniť výšku svojho dôchodku?
Výšku svojho budúceho dôchodku môže každý ovplyvniť už dnes. Novelou dôchodkového zákona sa v roku 2013 presunuli peniaze všetkých sporiteľov do garantovaných fondov. A tie majú z dlhodobého hľadiska najnižšie výnosy. Každý človek sa môže počas sporenia kedykoľvek rozhodnúť pre bezplatnú zmenu fondov a zhodnocovať svoje úspory v akciových či indexových fondoch. Takýto krok sa odporúča všetkým ľuďom, ktorý majú viac ako 15 rokov do dôchodku. Výber fondu môže zlepšiť dôchodkové úspory o tisícky či dokonca desiatky tisíc eur v závislosti od celkovej dĺžky sporenia. Napr. za rok zhodnotili ľudia úspory v garantovaných fondoch do maximálnej výšky 5,57 %, kým zhodnotenie pri negarantovaných fondoch dosiahlo maximálnu výšku až 21,52 %.


Čo by ste menili napr. na systéme dôchodkového sporenia?
Vstup do druhého piliera je stále dobrovoľný, čiže veľa mladých ľudí, ktorí sa nezaujímajú o svoje osobné financie či majú nízku finančnú gramotnosť ostáva iba v prvom pilieri. Štát by mohol zvýšiť pomer sporenia v prospech druhého piliera. Aktuálne má v roku 2024 dosiahnuť 6 % vymeriavacieho základu. Rovnako je možné zaviesť daňové zvýhodnenie pre dobrovoľné príspevky v druhom i treťom dôchodkovom pilieri. A určite by som podporila i existujúcu myšlienku akéhosi automatického vstupu do predvolenej stratégie podľa veku či miery prijateľného investičného rizika.


Viete ako pracujú vaše peniaze v II. piliery? 

Viete o tom, že ak sa o to nezaujímate a neporadí vám odborník, môžete na tom aj strácať? 

Kontaktujte nás a poradíme vám, aby ste mali dôstojný dôchodok. Píšte alebo volajte 0907 716 378.