Užitočné informácie, aby vaša rodina nestratila bývanie.

Užitočné informácie, aby vaša rodina nestratila bývanie.

Poistenie smrti.

V poistnej zmluve smrť patrí k základným poisteniam, treba však dobre prehodnotiť nastavenie krytia rizika smrti.

Na výber máte nasledovné možnosti:

  • poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou a
  • poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou. 


Poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou.

Ako to má aj v názve, poistná suma klesá. To znamená, že vy viete určiť na aké obdobie, na koľko rokov máte byť poistený. Následne určíte aj počiatočnú (vstupnú) poistnú sumu - hodnotu na ktorú chcete byť poistený. Ďalej si ešte môžete vyberať z rôznych variantov, ako má táto poistná suma klesať. Napr.: lineárne, 4%, 6% atď.

Jednoducho povedané, po rokoch budete mať stále nižšie krytie smrti a preto je to lacnejšia varianta poistenia smrti ako keď máte s konštantnou sumou (poistná suma vždy rovnaká za celé poistné obdobie).


Takáto forma poistenia je potrebná v prípadoch, keď máte úver. V takom prípade odborník zmluvu nastaví tak, aby poistná suma kopírovala vašu úverovú zmluvu. Znamená to, že tak ako bude klesať zostatok úveru, bude sa znižovať aj krytie v zmluve. 

Každý zodpovedný človek, ktorý má úver by mal mať minimálne také krytie, aby nezanechal na rodinu dlžobu a tým problémy. Každý rok na ulicu sa dostávajú väčšinou mamičky s malými deťmi len preto, lebo živiteľ rodiny – otec, nemal žiadne alebo dostatočné poistenie, a po jeho smrti nemali z čoho splácať úver.  

Áno, chápeme argument rodiny, že keď majú splácať úver, réžiu na bývanie a bežný život, pritom mamička poberá rodičovský príspevok a živiteľom rodiny je otec, tak na výdavky za poistenie pozerajú ako neželané zlo. Po konzultáciách však našťastie to prehodnotia a cítia potrebu sa poistiť na nečakanú udalosť ako je smrť. Veď kto by o tom chcel rozmýšľať v mladom a aktívnom veku? Napriek tomu existuje realita, že ak o niečom nerozmýšľate ešte neznamená, že to ani neexistuje! Práve preto, treba sa vždy pripraviť na neočakávané udalosti a ak nastanú, viete, že vaša rodina bude aspoň vo finančnom bezpečí. To samozrejme nenahradí citovú ujmu! 


Finančný poradca a dobrý finančný produkt vás nezachráni od nepríjemných životných situácií, ale aspoň vie vás a vašu rodinu finančne zabezpečiť.  


Poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou

Túto variantu klienti najčastejšie využívajú vtedy keď si plánujú založiť rodinu alebo keď už majú rodinu a malé deti. Poistná suma je vypočítaná podľa viacerých faktorov, ktoré samozrejme ovládajú dobrí odborníci.

Ideálne ak sa vás finančný poradca opýta na vaše príjmy, výdavky, aktíva aj pasíva. Na vaše plány do budúcna a plány vašej rodiny, vek detí a ich študijné plány, športové aktivity atď. To neznamená, že je zvedavý, ale to, že váš produkt chce nastaviť tak, aby SLÚŽIL VÁM A VAŠEJ RODINE!

Na základe týchto údajov následne nastaví hodnotu poistenia smrti s konštantnou poistnou sumou, resp. aj iné potrebné a užitočné pripoistenia. 

Pozor však dajte na tých „odborníkov“, ktorí od vás chcú jediný údaj: „Koľko chcete mesačne platiť vážený klient?“ alebo hovoria: „Ja vám to spravím lacnejšie.“ 

Cena v tomto segmente vám nezaručí kvalitu (drahšia nemusí byť lepšia) a na druhej strane lacnejšia cena môže znamenať, že produkt je menej kvalitný (výluky v poistných zmluvách, menšie krytie, atď.). Preto utekajte od takých „odborníkov“, ktorí súťažia s cenou alebo ohováraním konkurencie. Dobrý finančný odborník je ako dobrý odborný lekár! Zaujíma sa o vás, vyšetrí vás, povenuje sa vám a len potom určí diagnózu a aj proces liečby. 

Pri správnom nastavení vaša poistná zmluva sa bude správať ako dobrý sluha a vaša rodina bude vo finančnom bezpečí. 

Je dôležité sa poradiť so správnym finančným sprostredkovateľom, ktorý chráni klienta a vždy stojí na strane klienta. 

Finanční sprostredkovatelia chránia klientov.