Stavebné sporenie bude menej atraktívne

Stavebné sporenie bude menej atraktívne

Rezort financií pripravil návrh novely zákona o stavebnom sporení

1/
Štátna prémia by mala byť obmedzená. Ak sporiteľ sporí menej ako tri roky, stráca nárok na štátnu prémiu. „Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ zruší zmluvu o stavebnom sporení v čase do troch rokov od jej uzatvorenia," hovorí novela. V prípade, že klient zruší zmluvu po troch rokoch, nárok na prémiu automaticky nezaniká, ale rozhodujúce bude účel použitia finančných prostriedkov.

2/
Účelovosť nasporenej sumy treba poukázať aj po šiestich rokoch. To znamená STOP pre „priateľských sporiteľov”, ktorí nikdy nečerpali stavebný úver a nikdy nedokladovali, že nasporené prostriedky použili na stavebné účely, rekonštrukciu či kúpu nehnuteľnosti.

3/
Štátna prémia by mala byť obmedzená aj príjmovo a vekovo. Na štátnu prémiu by teda mali mať nárok tí sporitelia, ktorých príjem nepresahuje 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Prémiu by mali dostať iba sporitelia, ktorí dosiahli vek 18 rokov.

4/
Sporitelia čerpajúci medziúver nemali by mať nárok na štátnu prémiu. Dôvodom je, že objem novoposkytovaných medziúverov  približne až päťnásťnásobne prevyšuje objem novoposkytovaných,  zvýhodnených stavebných úverov, čo má za následok podporovanie poskytnutia komerčných úverov oproti zvýhodneným stavebným úverom.

5/
Výška štátnej prémie by sa mala určiť raz ročne s prihliadnutím na štátny rozpočet.

6/
Limitovať by sa mala aj výška štátnej prémie v prvom roku sporenia. Sporitelia, ktorí si otvoria sporenie napríklad v októbri 2018, nebudú mať nárok na maximálnu štátnu prémiu.  Rozhodovať  bude počet mesiacov, v ktorých bola zmluva o stavebnom sporení v prvom roku platná.

 

Navrhovaná novela môže negatívne ovplyvniť atraktivitu stavebného sporenia.

Ak máte záujem o konzultáciu ohľadne STAVEBNÉHO SPORENIA, rada vám pomôže naša odborníčka s dvadsaťročnými skúsenosťami. 

Mám záujem.