Smrť v zahraničí

Smrť v zahraničí

Na dopravu zosnulého zo zahraničia štát neprispeje.

Smrť si nevyberá a môže  nastať aj v zahraničí. Príbuzní okrem smútku a bolesti prežívajú aj starosti s prevozom tela. Taký prevoz si vyžiada nielen náročné vybavovanie ale aj financie medzi 4.500 – 5000,- Eur. Záleží od krajiny a od typu prevozu.

Na prevoz tela zosnulého štát neprispieva. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa bydliska zosnulého poskytne jednorazový príspevok, len na samotný pohreb vo výške 80,- Eur.

Tak z čoho má hradiť rodina takú vysokú sumu? Niekedy prídu o celoživotné úspory, alebo vybavujú úver, len aby mohli telo zosnulého pochovať  v rodnej zemi.

 

V posledných rokoch v zahraničí zomrelo 600 až 850 ľudí.

V takýchto ťažkých situáciách je každá rada  nápomocná. Je možné ušetriť až 70% nákladov za prevoz, ak sa telo spopolní v štáte, kde dotyčný zomrel.

Ak sa stane nešťastie, treba čím skôr kontaktovať veľvyslanectvo SR v danom štáte, kde dotyčný zomrel. Zistia dôvod úmrtia a v niektorej okresnej nemocnici vystavia doklad na prevoz „špeciálny pas“.


Všetkým finančným komplikáciám sa dá predísť - CESTOVNÝM POISTENÍM.

Cestovné poistenie je možné uzatvoriť na konkrétnu cestu do zahraničia, alebo na celý rok. Pre tých, ktorí často cestujú za hranice štátu, napr. na nákupy,  oplatí sa ročné cestovné poistenie.

V takomto prípade pozostalí nemajú ťažkú hlavu z financovania prevozu tela zosnulého. Dôležitý je výber správneho cestovného poistenia. V každom prípade sa pred uzatvorením zmluvy  treba  poradiť s odborníkom.

 

Rada Vám poradím pri výbere vhodného produktu, aby ste mohli bez starostí cestovať aj mimo územia Slovenskej republiky. Kontaktujte nás.