S kým sa poradiť pri výbere  poistenia?

S kým sa poradiť pri výbere poistenia?

Ak máte urobiť dôležité rozhodnutie v živote a chcete sa s niekým poradiť, vyberte si k tomu správneho človeka.

Manželský pár z malej dedinky sú na úplnom invalidnom dôchodku. Mali životné poistenie uzatvorené ešte pred tým, než ich postihla choroba. Po uznaní invalidného dôchodku boli oslobodení od platenia mesačného poistného, t. j. poisťovňa hradila sumu namiesto nich. Pravidelne chodili na lekársku kontrolu. Pri jednej takej návšteve im lekár oznámil, že im zníži percento invalidity zo 75% na 70%. Nič sa nemení, peniaze v plnej výške budú dostávať ako doteraz.

Na ďalší mesiac prišlo oznámenie z poisťovne, že nakoľko majú mieru invalidity „iba“ 70%,  mesačné poistné majú platiť klienti. Poisťovňa preberá na seba túto povinnosť pri invalidite nad 75%.

Táto správa ich nadovšetko nahnevala, chceli zrušiť životné poistenia a uzatvoriť nové zmluvy u inej poisťovni.  

Na jednom stretnutí mi celý príbeh porozprávali. Skutočnosť, že nepoznali možnosti riešenia, ešte neznamená, že riešenie neexistuje. Každý finančný inštitút má iné pravidlá a nie každý človek sa vie v nich správne orientovať. Keď je človek na invalidnom dôchodku z dôvodu choroby, tak sa mu môže stať úraz - dopravná nehoda, úraz doma pri každodennej práci. Veľmi sa potešili, že sa našlo pre nich riešenie. Zmluvy zrušili a uzatvorili nové pre prípad smrti a úrazu.

Po dvoch rokoch od uzatvorenia poistných zmlúv sa stalo nešťastie - úraz. Pán pri rezaní dreva si odrezal dva prsty a ďalšie dva si zranil. Nahlásili sme úraz do poisťovne a po odovzdaní všetkých potrebných dokladov z lekárskych správ a vyšetrení do dvoch týždňov dostali peniaze, a to aj z pripoistení trvalých následkov úrazu (odrezané prsty). Boli veľmi spokojní a úprimne poďakovali za pomoc. Nemuseli nikam chodiť pri nahlásení úrazu a dostali finančné prostriedky na zvýšené výdavky. 


Ponaučenie z príbehu:

Skutočnosťou je, že ak človek nemá dostatok pravdivých informácii, tak nemôže urobiť správne rozhodnutie.  Informácie však nesmie dostávať od nekompetentnej osoby. Je veľmi dôležité, aby sa človek obrátil na odborníka a profesionála v danej oblasti, ktorý vie poradiť a poskytnúť „SPRÁVNE“ informácie.