Prehľad zmien na finančnom trhu v roku 2019 – V. časť

Prehľad zmien na finančnom trhu v roku 2019 – V. časť

Posledná veľká zmena na finančnom trhu  v roku 2019 je v 3. pilieri.

V roku 2019  bude lacnejšie Doplnkové dôchodkové sporenie t. j. DDS – 3. pilier.

Pre sporiteľov sa stane lacnejším a výhodnejším.

Pokiaľ v roku 2018 maximálna výška poplatku – správcovský poplatok príspevkového fondu bol 1,4%, tak v roku 2019 je max. výška 1,3%.

Maximálny správcovský poplatok výplatného fondu v roku 2018 bol 0,70%. V roku 2019 sa znížil na 0,65%. Maximálnu výšku odmeny pre DDS stanovuje zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Tieto poplatky sú platné pre zmluvy uzatvorené s DDS od roku 2014 alebo zmluvy, ku ktorým bol uzatvorený dodatok a poplatky sa riadia už novelizovanými pravidlami.

Treba však zvážiť uzatvorenie dodatku k zmluvám uzatvoreným pred rokom 2014, lebo dodatok k zmluve nie je vždy výhodný pre klienta.

V rámci osobného stretnutia, naši odborníci podajú vysvetlenie na všetky Vaše otázky vo veci 3. piliera a pomôžu Vám správne sa zorientovať vo svete financií. Mám záujem...