Prehľad zmien na finančnom trhu v roku 2019 – IV. časť

Prehľad zmien na finančnom trhu v roku 2019 – IV. časť

Pozitívne zmeny vo finančných produktoch v roku 2019 sú v pilieroch.

Navýši sa príspevok do 2. piliera - Dôchodková správcovská spoločnosť t. j. DSS.

 

V roku 2012 boli odvody rovnaké do Sociálnej poisťovne a do DSS - 9%.

V rokoch 2013-2016  sa výška odvodov zmenila v prospech Sociálnej poisťovne - 14%, DSS 4%.  

 

Od roku 2016 sa výška odvodov v každom roku mení. Výška odvodov do DSS  každým rokom sa zvyšuje o 0,25%.

V roku 2019 odvod do Sociálnej poisťovne je 13,25% a odvod do DSS je 4,75%.

Zvýšenie o 0,25%  sa predpokladá aj v ďalších rokoch, až do roku 2022.


ĽUDIA ROBIA NESPRÁVNE ROZHODNUTIA, KEĎ MAJÚ NESPRÁVNE INFORMÁCIE.

Platí to aj v prípade 2. piliera, keď sa rozhodujú pre alebo proti. Aké sú pozitíva a negatíva produktu?  Aké výhody alebo nevýhody prináša, a aký má vplyv na dôchodok?

 

Naši odborníci Vám pomôžu sa zorientovať a správne rozhodnúť v oblasti 2. piliera.  Mať správne informácie v správny čas znamená lepší dôchodok.

Pre bližšie informácie sa s dôverou obráťte na našich odborníkov. Ochotne a bezplatne Vám poradia. Mám záujem...