Prehľad zmien na finančnom trhu v roku 2019 – II. časť

Prehľad zmien na finančnom trhu v roku 2019 – II. časť

Ďalšia zmena v  roku 2019 sa týka neživotného poistenia.

Z tohto druhu poistenia doteraz poisťovne neplatili žiadnu daň. Od roku 2019 je platba 8% z poistného, ako dodatočná daň z poistenia.

 

Nová daň sa týka: 

–               poistenie zodpovednosti za škodu

–               havarijné poistenie motorového vozidla

–               poistenie nehnuteľnosti

–               poistenie domácnosti

–               cestovné poistenie

–               samostatné úrazové poistenie

Poisťovne túto položku premietnu do konečnej sumy poistného.  Pre klienta to znamená

8% - né navýšenie poistného produktu.

 

Príklad 1:

Klient uzatvorí ročné cestovné poistenie. V roku 2018 platil 40,83 Eur. V roku 2019 vyzerá poistné takto:

·     ročné cestovné poistenie 40,83 Eur + daň 3,27 Eur.

·     klient zaplatí presne 44,10 Eur.

·     klienta zmena v roku 2019 zaťaží v jednom druhu poistenia o 3,27 Eur.

 
Príklad 2:

Klient už mal uzatvorené poistenie nehnuteľnosti. Pozor! Daň zaviedli aj na "staré" zmluvy.

Kým klient platil v minulosti napr. 188,50 Eur, od roku 2019 zaplatí + daň 8%.

. ročné poistenie nehnuteľnosti 188,50 Eur + daň 15,08 Eur.

. klient zaplatí presne 203,58 Eur miesto 188,50 Eur.

Zvýšenie ho čaká aj v ostatných uvedených poistení.

Poraďte sa s našimi odborníkmi o možnostiach v neživotnom poistení. Vypracujú pre Vás  najvýhodnejšiu ponuku pre všetky typy neživotného poistenia. Kontaktujte našich špecialistov.