Prečo som neuspel v MLM alebo v priamom predaji?

Prečo som neuspel v MLM alebo v priamom predaji?

Distribučná spotrebiteľská sieť alebo dobrá rada má hodnotu zlata. 

Distribučná spotrebiteľská sieť alebo sieťový marketing (MLM). 

Sieťový marketing rozdeľuje ľudí do troch skupín:

 1. Tí, ktorí ho milujú,
 2. Tí, ktorí ho nenávidia,
 3. Tichí pozorovatelia. Oni sa ešte nerozhodli do ktorej skupiny majú patriť, zbierajú informácie a sú otvorení aj „pre“ aj „proti“.


Robert. T. Kiyosaki tvrdí: „Tí najbohatší ľudia na svete hľadajú a budujú obchodné siete, všetci ostatní hľadajú prácu. Môžete mať tie najlepšie nápady a tie najlepšie výrobky, ale úspešnými sa stanete iba vtedy, keď si vybudujete distribučnú sieť, ktorá vám umožní vaše produkty predávať.“ 

Aké parametre má spĺňať spoločnosť, aby ste mali najväčšiu šancu na úspech? 

Má mať vynikajúci vzdelávací systém! 

Každá spoločnosť tvrdí, že má „dobrý“ vzdelávací systém, to však nemusí byť pravdou. Nehovoriac o tom, že dnes už nestačí mať „dobrý“ vzdelávací systém, musíte ho mať vynikajúci! 

Dobrý aj vo vysvedčení znamená trojku (3). Ako sme však so „vzdelávaním“ a „systémom“?

Za vzdelávanie sa neráta keď dostanete zoznam odporúčanej literatúry, často zoznam motivačných kníh a to je celé.

Pod systémom niektorí myslia víkendové dvojdňovky, kde vystupujú profesionálne starší kolegovia, ktorí rozprávajú o svojom živote. Hovoria o tom ako sa stali úspešnými, na akých autách chodia, kde všade boli na dovolenkách a potvrdzujú novým kolegom to, že aj oni to dokážu. Motivujú ich (často motivácia hraničí s manipuláciou), aby nechali svoje zamestnanie a stali sa slobodnými, aby pracovali na svojich snoch a nie na snoch ich šéfov v terajšom zamestnaní. Následne v tej eufórii majú napísať zoznam svojich priateľov, známych, členov rodiny, každého koho v živote stretli. Po školení ich majú ihneď navštíviť a predávať im produkty danej firmy. Motivujú, motivujú a motivujú.

Motivácia sama o sebe nie je zlá, len nespĺňa parametre „vzdelávacieho systému“!

Práve preto, taká firma nemôže a nemala by prezentovať, že má „dobrý vzdelávací systém“. 

O stupeň je lepšie na tom spoločnosť, ktorá učí svojich nových spolupracovníkov predávať. Majú večerné prezentácie, tím mítingy alebo iné stretnutia pod rôznym označením a školia ľudí o produktoch. Celý školiaci proces je sústredený na predaj produktov.

Ak chcete byť dobrým predajcom, vaše miesto je v tejto firme! Ale, ak vašim cieľom bolo vybudovanie distribučnej siete, bežte odtiaľ preč!  

Dobrý vzdelávací systém vám ponúka školiaci program, ktorý podporí váš osobnostný a podnikateľský rast. 

Informácie...


Pozorujte, či vaša budúca firma školí koncepčne a orientuje sa len na PRODUKTY alebo len na MOTIVÁCIU. (Skúsenosti ukazujú, že firmy sa rozdeľujú na dve hlavné skupiny. Na firmy, ktoré školia hlavne produkty a na firmy, ktoré motivujú. Je to typické pre spoločnosti s finančnými službami.) 

Sú dôležité obidva smery vzdelávania, ideálne ich kombinácia. Taktiež spoločnosť by mala zvyšovať aj schopnosti svojich ľudí ako sú:

 • komunikačné schopnosti,
 • vodcovské schopnosti,
 • ako si správne stanoviť a dosahovať ciele,
 • time management,
 • schopnosť pozitívne myslieť,
 • ako mať správny postoj,
 • ako si budovať nové kontakty,
 • ako osloviť a zaujať klientov bez nátlaku,
 • ako správne viesť obchodné stretnutie,
 • ako predávať,
 • ako predávať tak, aby od vás opakovane kupovali,
 • ako osloviť a zaujať nových ľudí do tímu,
 • ako zapracovať nových ľudí,
 • ako správne viesť svoj tím,
 • ako získať odporúčania,
 • ako sa správať, aby vás chceli odporúčať,
 • vedomosti o konkurencii (nevymývať ľuďom mozgy s klamstvami, že sú jediní na trhu...)
 • ako prekonať odmietnutie,
 • ako prekonať reči neprajníkov,
 • ako prekonať to, že vás nepodporí rodina, priatelia, známi,
 • ako pracovať so svojim okolím, aby prijali vaše rozhodnutie o podnikaní,
 • ako zvládať zmeny bez stresu,
 • ako zvládať stres,
 • ako byť lepším v osobnom živote, (Dobre vidíte! Je to potrebné.)
 • ako spracovať finančný úspech a správne zaobchádzať s vyšším príjmom.

Často „lídri“ svojich podriadených nútia do neprimeraných výdavkov voči ich príjmom. Tlačia ich do úverov, leasingov, drahého oblečenia za požičané peniaze. Manipulujú ich do stavu „míňať budúce tušené“. 

Sledujte, aby spoločnosť pre ktorú sa chcete rozhodnúť,  mala rozsiahly školiaci systém. Aby vás školili v rôznych oblastiach a nie často v tej istej oblasti.  

Učte sa od profesionálov a nie od teoretikov! „Koho rady počúvaš, toho život budeš žiť!“ Na to nikdy nezabúdajte!