Prečo sa oplatí poistiť nehnuteľnosť?

Prečo sa oplatí poistiť nehnuteľnosť?

Ako môže človek ochrániť svoj majetok?

Každý sa počas života snaží chrániť svoj majetok. Poistenie je možnosť, ako mať v prípade jeho poškodenia nahradenú škodu. Preto odporúčam každému majiteľovi mať poistenie.

Prečo je také dôležité?

Človek, ktorý má dom či byt, mal by mať na túto nehnuteľnosť aj poistenie. Na Slovensku má väčšina ľudí svoju nehnuteľnosť zaťaženú hypotékou, čiže má zadlžený svoj majetok. Práve preto by ho nemali zabudnúť aj poistiť, aby ich to finančne krylo v prípade vzniknutých škôd.

Aj tých spôsobených počasím?

Bohužiaľ, aj počasie je kruté a vie napáchať obrovské škody.

Na dôsledky ktorých prírodných živlov sa uplatňuje poistenie?

Poistenie nehnuteľnosti kryje škody spôsobené prírodnými živlami, ako napr. krupobitie, víchrica, povodeň, záplava, zemetrasenie, požiar, výbuch, blesk, tiaž snehu, lavína, náraz vozidla, vlámanie, lúpež, krádež, škoda vodou atď.  

Ako si má človek vybrať to správne poistenie nehnuteľnosti?

Naša spoločnosť rada pomôže klientom nájsť riešenie a vybrať správnu poisťovňu šitú na mieru klienta.


"Ak človek začne istotami, skončí v pochybnostiach. Ak sa však uspokojí s tým, že začne pochybnosťami, skončí v istotách."

Francis Bacon