Prečo je dôležité si poistiť úver?

Prečo je dôležité si poistiť úver?

Ak máte urobiť dôležité rozhodnutie, neodkladajte to, urobte to ihneď!

Mladá, vydesená pani so strachom vstúpila do kancelárie a jedným dychom mi dala vedieť, čo ju už dlho trápilo. Nevie splácať úver, lebo manžel utrpel ťažkú nehodu, pri ktorej prišiel o jednu nohu. Čaká ho ďalšia operácia, následne rehabilitácia. Čakajú na lekársky posudok, stane sa invalidným dôchodcom. Ona je momentálne na materskej dovolenke.

Pani som upokojovala, predpokladala som, že úver je poistený alebo manžel má životné poistenie. Pani mi so slzami v očiach povedala, že nemajú nič.


A vtedy som spomenula na ich prípad. Pred rokmi brali úver na rekonštrukciu domu. Bola to mladá rodinka s jedným dieťaťom (odvtedy sa už im narodilo ďalšie dievčatko), ktorá sa veľmi tešila na úver, z ktorého mohli obnoviť starý dom zdedený po starých rodičoch. Poistenie úveru nechceli hneď riešiť a stretnutie ohľadom poistenia stále odkladali. Odôvodnili to s tým, že čakajú ďalšie dieťa, pani už nastúpila na materskú dovolenku a do ich mesačných výdavkov sa už nezmestí splátka poistného.

Teraz už pani s poľutovaním skonštatovala, že keby veľmi chceli, peniaze by sa na poistenie určite našli a teraz by neboli v takmer bezvýchodiskovej situácii.

Áno, žiaľ človeka, rodinu môže zo dňa na deň postihnúť aj takáto nepredvídaná, nepríjemná situácia. Dĺžnici musia stále rátať aj s možnosťou výpadku jedného príjmu. Práve preto je dôležité si poistiť úver ihneď po podpise zmluvy a rátať nielen s mesačnou splátkou úveru, ale aj s poistením.

 

Čo má za úlohu poistenie úveru?

Poistením úveru si človek poistí svoju schopnosť splácať úver. Chráni človeka v prípade nepredvídanej životnej situácie, ktorá ohrozuje splácanie úveru.

 

Udalosti, ktoré môžu najviac ohroziť schopnosť splácať úver:      

  • strata zamestnania
  • dlhodobá práceneschopnosť
  • invalidita
  • smrť

 

Akým spôsobom sa dá poistiť úver?

  • Cez svojho finančného spostredkovateľa uzatvoriť rizikové životné poistenie šité na mieru.
  • Pri žiadosti o úver (hypotéku) požiadať aj o poistenie úveru (základný alebo komplexný balíček za pevne stanovenú sumu). Pozor však dajte pri tomto výbere! Taký produkt má zvýrazné obmedzenia a nezávislí finanční odborníci také riešenie nedoporučujú.

 

Dôležité je správne nastaviť poistenie, aby chránilo človeka pri akejkoľvek nepredvídanej udalosti. Rovnako dôležité je stanovenie poistnej sumy, aby poistná suma pokryla celkovú výšku úverovej angažovanosti človeka.

Využite poradenstvo odborníka!