Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Ako si správne vybrať poisťovňu na PZP?

Dnes je na trhu veľa poisťovní, ktoré lákajú klientov na rôzne benefity, či sa už jedná o asistenčné služby, doplnkové pripoistenia k zákonnému poisteniu alebo zľavy. Väčšina ľudí si vyberá poistenie podľa ceny. (Vždy bude cena rozhodujúca.) No najlacnejšie zákonné poistenie (PZP) nemusí byť vždy tou najlepšou voľbou!

Poistenie v prvom rade ochraňuje škody na majetku, zdraví a živote iných osôb.


Aké škody poistenie kryje ?

Povinné zmluvné poistenie podľa zákona musí poskytovať poistné krytie, pri ktorom poisťovňa nahrádza poškodenému:

  1. Škody, ktoré vznikli zničením, poškodením, odcudzením, stratou veci
  2. Pri ujme na zdraví, prípadne pri usmrtení
  3. Náklady spojené s právnym zastúpením
  4. Ušlý zisk


Ako riešiť poistnú udalosť ?

  1. Zabezpečenie miesta nehody
  2. Poskytnutie prvej pomoci a zavolanie záchrannej služby
  3. Zavolanie polície
  4. Zdokumentovanie a spísanie priebehu nehody
  5. Nahlásenie poisťovni vzniknutú škodu

Naša spoločnosť Vám nevyberie len to najlepšie poistenie pre Vaše motorové vozidlá ale zabezpečí aj kvalitný servis pri riešení poistnej udalosti bez zbytočných prieťahov zo strany poisťovní.

Ak sa Vám článok páčil neváhajte ma kontaktovať.

Blanka Jasovská