Mladí s hypotékou nezabudnite!

Mladí s hypotékou nezabudnite!

Maximálna výška daňového bonusu je 400 eur. Klienti môžu túto sumu uplatniť na základe potvrdenia z ich banky o zaplatených úrokoch.


Klienti majú nárok na daňovú úľavu v priebehu prvých piatich rokov od čerpania hypotéky. Výpočet daňového bonusu predstavuje 50 percent zo sumy zaplatených úrokov v roku 2023, s maximálnou hodnotou z úveru do výšky 50-tisíc eur.

Na začiatku roka mladí ľudia často riešia daňový bonus na úroky z hypotéky v súvislosti s úvermi. Ak splnia určené podmienky, môžu si znížiť svoju daňovú povinnosť, treba len potvrdenie z banky.

 money-2724235_640jpg

Treba spĺňať nasledovné podmienky:

-       Podmienka veku ku dňu podania žiadosti o hypotéku od 18 do 35 rokov.

-       Účel úveru – aby banka poskytla hypotéku na nadobudnutie, údržbu či výstavbu alebo rekonštrukciu. (Pozor! Nevzťahuje sa na bezúčelové a refinančné úvery.)

-       Príjem – sa viaže na predchádzajúci rok pred podpisom zmluvy a nesmel presiahnuť 1,3-násobok priemernej hrubej mzdy na Slovensku. V ďalších rokoch príjem môže byť vyšší, podmienka musí byť splnená len v čase posudzovania hypotéky.

 

V priebehu nasledujúcich dní plánujú banky odoslať svojim klientom, ktorí majú nárok na daňový bonus, potvrdenie o výške zaplatených úrokov. Toto potvrdenie očakávajte buď poštou na korešpondenčnú adresu alebo elektronicky do internet bankingu. Následne potvrdenie stačí odovzdať zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke), ak ste podnikateľ tak svojmu účtovníkovi.


POZOR! Podmienky pre uplatnenie Daňového bonusu pre zmluvy od 01.01.2024 sa zmenili. Budeme vás o tom informovať v ďalšom Blogu.