Hypotekárna pomoc - ZMENA LEGISLATÍVY!

Hypotekárna pomoc - ZMENA LEGISLATÍVY!

V apríli 2024 schválila Národná rada zmenu podmienok štátnej pomoci pri zvýšených splátkach hypoték.

"Na príspevok má od júna nárok viac ľudí, podľa novely zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov sa bude príspevok týkať už aj ľudí, ktorí refinancovali úver na bývanie uzavretý pred 1.6.2024. Fyzické osoby, ktorým nevznikol nárok na príspevok z dôvodu refinancovania úveru za obdobie od 01.01.2024 do 31.05.2024 si môžu nárok uplatniť aj spätne, a to najneskôr do 31.07.2024.

Tí žiadatelia, ktorí si žiadosť o príspevok na refinancovanú hypotéku podali pred schválením novely zákona a bola im bola odmietnutá, si musia podať novú žiadosť o poskytnutie príspevku aj s potrebnými prílohami.
Pokiaľ im ale neprišlo ešte rozhodnutie vo veci ani nebol príspevok vyplatený, o nič žiadať nemusia, posúdenie nároku už prebieha podľa nového znenia zákona. Úrad však vyzve k predloženiu potrebných podkladov." 
Zdroj

house-8571836_640jpg

HYPOTEKÁRNA POMOC - informácie TU

Mladí s hypotékou nezabudnite! - informácie TU