Boli ste oklamaný poistným poradcom?

Boli ste oklamaný poistným poradcom?

Životné poistenie. Večný nepriateľ alebo dobrá sluha? 

Poďme sa pozrieť zatiaľ „len“ na základy dobrého životného poistenia. 


K čomu má slúžiť životné poistenie?

  • Chrániť vás pred neočakávanými a náhodnými udalosťami v živote ako je úraz, invalidita, choroba alebo smrť.
  • Chrániť vašu rodinu, keby sa vám ako hlavnému živiteľovi rodiny stala neočakávaná udalosť ako je úraz, invalidita, choroba alebo smrť. 


„Akú sumu mám platiť mesačne, aby som mal dobré životné poistenie?“ 

Zleeee položená otázka! Zlý pohľad.

Ak vám niekto uzatvoril životné poistenie tak, že ste povedali: „Mám na to 30€. Sprav mi za to niečo!“ Garantujem vám, že vás vaša poistka nechráni! Sú to vyhodené peniaze a žijete v riziku, lebo ak daná osoba nemala vešteckú guľu, nemala informácie pre správne nastavenie poistných parametroch. Ihneď kontaktujte odborníka! Iného odborníka a nie veštkyňu z rozprávky. 


„Spravte poistenie na 5 – 10 – 15 rokov a potom mi poisťovňa dá novú ponuku, lepšiu cenu pri ďalšom poistení. Veď aj pri motorových vozidlách ceny sú stále výhodnejšie.“ 

Poistnú zmluvu je ideálne uzatvoriť čím skôr kým ste mladý a ideálne kým nemáte zdravotné ťažkosti. Poistná doba by mala skončiť najskôr v dôchodkovom veku.

To znamená, že čím ste mladší, poisťovňa vám dá také isté poistné krytie, ale za nižšiu cenu. Čím ste starší, tým je cena drahšia. Cenu na vstupe ovplyvňujú hlavne: vek klienta, profesia a zdravotný stav. 


Pri tomto bode buďte náročný! 

Existujú produkty, ktoré vám garantujú cenu za celé poistné obdobie! To znamená, že niektoré poisťovne síce vám teraz dajú to isté krytie o 0,20€  mesačne lacnejšie, avšak s vašim vekom cena porastie a o 5 rokov na tom budete horšie ako keby ste vybrali inú ponuku, kde vám cenu garantujú na celé obdobie zmluvy. Nehovoriac o tom, že životné poistenie treba uzatvoriť aspoň do dôchodkového veku. Na to však musíte mať predpoklad, že ste si vybrali vhodný produkt pre seba! Na druhej strane nemá význam platiť produkt len preto, lebo ste sa tak niekedy rozhodli a viete, že daný produkt vás nechráni. 


Ďalšie riziko máte, ak zmluvu uzatvoríte na krátke obdobie.

Medzičasom môžu sa u vás vyskytnúť zdravotné komplikácia, pre ktoré vás poisťovňa nebude chcieť poistiť, alebo vás poistí s určitými obmedzeniami. Taktiež, pri zdravotných ťažkostiach, keď vás aj poistia, budete mať príplatok za niektoré pripoistenia alebo výluky. Výluka znamená, že poisťovňa vám vopred určí kedy nemáte nárok na poistné plnenie. Pritom iní klienti bez zdravotných ťažkostí v danom poistení nárok majú. 

Môžete povedať, že žijete zdravo, športujete, staráte sa o seba a ani v rodine ste nemali zdravotné problémy. Práve preto ste nemohli zdediť  žiadne choroby a myslíte si, že s tým nebude problém ani o 10 rokov. Počet ochorení aj medzi mladými výrazne stúpa. T.j. chcete poistenie len na 10 rokov. Celkom logická úvaha... (Doporučujem si prečítať štatistiky, ako rastie počet invalidov, počet ľudí s nádorovými ochoreniami, atď.). Počet onkologických ochorení výrazne stúpa.

Viete však vylúčiť aj úrazy? Úraz je náhodná udalosť. Môžete byť akokoľvek zodpovedný a pozorný, za konanie iných ľudí zodpovednosť brať nemôžete! Napr. môžu vás zraziť na prechode pre chodcov, nedajú vám prednosť keď ste na hlavnej ceste, zlomí sa pod vami rebrík, atď. 

Nezabudnite! Poistná doba má byť čo najdlhšia a neustále treba konzultovať vašu životnú situáciu so svojim finančným poradcom, aby vaša zmluva slúžila vám a nie poisťovni! Treba v ňom aktualizovať údaje, hlavne aby vaše krytia boli dostatočne vysoké, aby kryli vaše príjmy a výdavky!  


Ak vás zaujímajú informácie, čo treba sledovať na zmluve, či to máte dobre nastavené alebo ako má vyzerať správne nastavená zmluva, kontaktujte nás. (link na mňa) 

Finanční sprostredkovatelia vždy chránia klientov a sú na strane klienta.


Možno že ste doteraz nevedeli, ale má to svoje pravidlá! Ak tie pravidlá sú dodržané, vaša zmluva bude dobrým sluhom a vy môžete kľudne spávať.