Škody hradené z POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA

Škody hradené z POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA

Poistné zmluvy delíme podľa toho, či je našou povinnosťou ich uzatvoriť zo zákona alebo ich uzatvoríme dobrovoľne podľa potreby a vlastného uváženia.

Povinné zmluvné poistenie – ako to vyplýva aj z názvu – je povinné poistenie motorových vozidiel. Ľudia väčšinou vedia iba to, že ak kúpia motorové vozidlo, tak sú POVINNÍ uzatvoriť povinné zmluvné poistenie a potom riešiť ostatné náležitosti na dopravnom inšpektoráte. Len málo ľudí vie, čo všetko obsahuje takáto poistná zmluva a na aké poistné udalosti sa vzťahuje.

rescue-helicopter-1509785_640jpg

Mladý pán s čerstvým vodičským preukazom kúpil s pomocou rodičov staršie motorové vozidlo,  aby si auto nemusel požičiavať, keď potrebuje niekam vycestovať. Samozrejme uzatvorili zmluvu - Povinné zmluvné poistenie  /PZP/.

Po niekoľkých mesiacoch volala matka mladíka sprostredkovateľke, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu, aby sa zastavila u nich doma. V hlase bolo cítiť nepokoj a strach. Na osobnom stretnutí vysvetlila dôvod jej nervozity. Syn s ďalšími kamarátmi išli z diskotéky a zrazili sa s ďalším osobným motorovým vozidlom. Nehoda bola vážna, všetci účastníci dopravnej nehody boli ťažko zranení. Aj mladík, ktorý šoféroval vozidlo, a ktorý dopravnú nehodu zavinil. V druhom vozidle bolo na tom najhoršie mladé dievča. Rodina mladého vodiča prosila o pomoc, aby mohli poistnú udalosť nahlásiť a aby poisťovňa zaplatila škodu druhému majiteľovi vozidla. „Škodu na vozidle máme nahlásenú, ale z čoho zaplatíme liečebné náklady pre zranené mladé dievča?  Rodičia určite budúchcieť náhradu od syna, ale on ešte nezarába. Z čoho to budeme hradiť? - rozplakala sa matka mladíka.

Nevedeli, že z povinného zmluvného poistenia sa hradí škoda spôsobená na motorovom vozidle a škoda na zdraví. Keď to počuli sa trochu upokojili. Rodina udržiavala osobný kontakt so sprostredkovateľkou a informovali ju o každej udalosti a zmene. Príjemne boli prekvapení, že poisťovňa po každej úhrade, ktorú poslala majiteľovi druhého motorového vozidla, im tiež poslala rozpis platieb a to isté i pri  úhrade finančnej čiastky zranenej mladej slečne.  Boli vďační, že mali uzatvorenú vhodnú poistnú zmluvu a nemuseli hradiť náklady spojené s dopravnou nehodou na vozidle a na uzdravení človeka. Pri kúpe ďalších motorových vozidiel, táto rodina vždy kontaktuje finančnú sprostredkovateľku, aby im poradila a uzatvorila výhodné povinné zmluvné poistenie.

 

Ponaučenie z tohto príbehu:

Pred každým rozhodnutím pri uzatvorení poistnej zmluvy, je potrebné sa poradiť s odborníkom, ktorý vysvetlí v akých prípadoch bude hradiť poisťovňa škodu.

V prípade ďalších informácii o POVINNOM ZMLUVNOM POISTENÍ ma môžete kontaktovať.