Úraz v zahraničí

Úraz v zahraničí

Človek, keď dovŕši 60. rok  života, väčšinou má všetko čo potrebuje.  Krásne „okrúhle“ narodeniny. Veľa ľudí sa toľkých rokov ani nedožije, tak je dobré ich poriadne osláviť.  Je úžasné dať  mamičke k 60. narodeninám darček, ktorý bude mať stále so sebou, stále v srdci – krásne zážitky, spomienky.

Nezabudnuteľný dar - plavba loďou so zastávkami vo viacerých krajinách a samozrejme v kruhu tých najbližších - dcéry a zaťa. Takýto darček dostala istá pani k narodeninám. Dcéra všetko vybavila, nastúpili na krásnu loď a spoločná plavba sa mohla začať.

 

Keď sa  má stať nešťastie, tak sa stane, či je človek doma, v práci alebo v zahraničí.

 

Ak sa stane úraz doma, je to nepríjemná udalosť, ale ak sa stane niekoľko tisíc kilometrov od domova – v cudzom prostredí, kde človek nerozpráva domácim jazykom – je ešte to horšie. Pani si užívala príjemné chvíle na lodi iba prvý deň. Na druhý deň sa pošmykla a pri páde utrpela úraz panvy. Premiestnili ju na ošetrovňu a hneď v prvom prístave ju previezli do mestskej nemocnice.

Čo bude teraz? Neviem komunikovať v ich jazyku, nemám dostatok financií,“ trápila sa pani takýmito otázkami.

V nemocnici povedali dcére, že ju musia operovať a v žiadnom prípade ju nemôžu previesť na Slovensko. Aspoň jeden mesiac musí ostať v miestnej nemocnici. Pani začala plakať. „Ja to neviem zaplatiť a nemôžem to žiadať ani od dcéry.“

Dcéra si spomenula, že keď vybavovala dovolenku, uzatvorila cestovné poistenie. Zavolala na číslo, ktoré bolo uvedené na kartičke. Na druhej strane telefónu sa ozval príjemný hlas, a tak  začali komunikovať po slovensky. Spoločne odkonzultovali prípad jej mamičky. Ostatné náležitosti v súvislosti s liečením už riešil zástupca poisťovne s nemocnicou. Pani ostala v nemocnici v zahraničí a dcéra sa vrátila na loď a spoločne s manželom pokračovali v dovolenke.

Pani sa po operácii postupne zotavila a zo zahraničnej nemocnice bola prevezená do nemocnice na Slovensku. S prístupom a profesionalitou lekárskeho personálu bola spokojná. Doma sa upokojila, že nemusela zaplatiť ani cent za operáciu a liečenie v zahraničí. Všetko hradila poisťovňa z jej cestovného poistenia.

Úprimne bola vďačná dcére, že sa správne rozhodla a uzatvorila pred cestou do zahraničia cestovné poistenie pre všetkých členov spoločnej dovolenky. Inak by nevedela zaplatiť liečebné náklady a ani odvoz domov na Slovensko. Bez cestovného poistenia by musela hľadať spôsob získania finančných prostriedkov, a to i za cenu predaja svojho bytu.

 

Ponaučenie z tohto príbehu:

Každý človek pred cestovaním do zahraničia sa môže rozhodnúť, či uzatvorí cestovné poistenie alebo nie. Či zaplatí tých pár eur na dni pobytu v zahraničí, alebo má financie na to, aby zaplatil cenu liečebných nákladov v prípade neočakávaných udalostí. Čo je lacnejšie a čo drahšie?  

Dôležité je tiež cestovné poistenie v prípade, keď človek častejšie cestuje za hranice Slovenskej republiky, čo i len pár kilometrov od hraníc.  Veľa ľudí si neuvedomuje, že aj vtedy je v zahraničí. V prípade, že dôjde k smrteľnej udalosti, pozostalí majú veľký problém riešiť prevoz tela príbuzného.

 

V každom prípade sa pred cestou do zahraničia poraďte s odborníkom, ktorý Vám bezplatne poradí tak, aby bolo Vaše rozhodnutie správne.